Sztorm Grupa

Patent żeglarski - jak zdobyć uprawnienia żeglarza jachtowego?

sizer
7f88e5d2c3a66_jak-zdobyc-patent-zeglarski.jpg
Sztorm Grupa

14 czerwca 2018

Uprawnienia i wymagania

Pomyślne zdanie egzaminu uprawnia do samodzielnego prowadzenia jachtów żaglowych (bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym) bez ograniczeń po wodach śródlądowych, a po wodach morskich o całkowitej długości kadłuba do 12 m. Patent żeglarski uprawnia do pływania po morzu w porze dziennej, w strefie do 2 mil morskich od brzegu.

O patent żeglarski może starać się osoba, która ukończyła 14 lat, posiada wiedzę na temat żeglugi i potrafi wykorzystać ją w praktyce. Żeglarskie umiejętności weryfikuje egzamin, do którego można przystąpić po okazaniu dowodu tożsamości i uiszczeniu opłaty za egzamin.

W przypadku osób niepełnoletnich należy okazać pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na uprawianie turystyki wodnej. Opłata za egzamin wynosi 250 zł, a wydanie patentu 50 zł. Osobom uczącym się do 26 roku życia, po okazaniu ważnej legitymacji przysługuje 50% zniżki (odpowiednio 125 zł i 25 zł). Egzamin można odbyć w centrum egzaminacyjnym Sztorm Grupy nad Zalewem Zegrzyńskim, na Mazurach oraz w Chorwacji.

Egzamin – część teoretyczna

Egzamin na patent żeglarza jachtowego składa się z dwóch etapów – części teoretycznej i praktycznej. Egzamin teoretyczny to test jednokrotnego wyboru, który trwa 90 minut. Aby zdać test należy poprawnie odpowiedzieć na przynajmniej 65 pytań z 75 możliwych. Pytania egzaminacyjne dotyczą wiedzy na temat:

  • Podstawowych przepisów prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych, ochrony wód przed zanieczyszczaniem oraz etykiety jachtowej – żeglarskich obyczajów i zasad zachowania się na jachcie;
  • Budowy jachtu (zasady obsługi instalacji jachtowych oraz obsługi silnika jachtowego);
  • Teorii żeglowania (kursy jachtu względem wiatru, wiatr rzeczywisty i pozorny, praca żagli oraz działanie steru, siły działające na jacht, stateczność jachtu, żegluga w trudnych warunkach pogodowych);
  • Podstaw locji (znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych, korzystanie z map i przewodników, drogi wodne i budowle hydrotechniczne); e) meteorologii (skala prędkości wiatru, zjawiska meteorologiczne i ich oznaki, komunikaty meteorologiczne, pomoce nawigacyjne);
  • Ratownictwa (podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych, wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi, działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku, ratowanie człowieka za burtą, udzielanie pierwszej pomocy, pierwsza pomoc w przypadku hipotermii).

Egzamin praktyczny, czyli manewry i prace bosmańskie

Egzamin praktyczny polega na zademonstrowaniu przy egzaminatorze manewrów pod żaglami i na silniku oraz prac bosmańskich. W przypadku niepowodzenia każdy element można powtórzyć tylko raz. Do podstawowych manewrów, których należy spodziewać się na egzaminie należą: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, odejście od nabrzeża, dojście do nabrzeża i alarm “człowiek za burtą”. Egzaminator może także sprawdzić wiedzę z manewrów dodatkowych takich jak: stawanie na kotwicy, zejście z kotwicy, stawanie w dryf, dojście do boi, odejście od boi i holowanie jachtu.

Do prac bosmańskich należy umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich: węzeł prosty, refowy, szotowy, ósemkowy, rożkowy, knagowy, ratowniczy (dwa sposoby), sztyk, cumowy żeglarski, buchta; umiejętności usuwania prostych usterek i awarii kadłuba lub takielunku oraz przede wszystkim umiejętności kierowania załogą, czyli wydawania poleceń załodze spokojnym lecz zdecydowanym głosem.

Egzamin zakończony jest pomyślnie po prawidłowym wykonaniu wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora do wykonania, a egzaminowany otrzymuje zaświadczenie o zdaniu egzaminu.

Kurs żeglarski 

Do egzaminu przygotowuje kurs, lecz nie jest on obligatoryjny. Teorii co prawda możesz nauczyć się z książki, jednak o wiele trudniej jest z samodzielną nauką praktycznych umiejętności, dlatego warto oddać się w ręce żeglarskich instruktorów Sztorm Grupy.

Kursy żeglarskie pozwalają oswoić się z teorią, obsługą jachtu żaglowego, manewrowaniem jachtu na otwartym akwenie i w porcie, pod żaglami i na silniku. Wykwalifikowana kadra instruktorów to pasjonaci żeglarstwa, którzy nauczą cię żeglarskich manier i zaszczepią ducha przygody pod żaglami.

Kursy żeglarskie odbywają się nad Zalewem Zegrzyńskim na jachtach klasy Omega, Tango i Scandinavia 27 wyposażonych w nowoczesne silniki przyczepne Yamaha. Kurs trwający 10 dni można odbyć w trybie weekendowym lub dziennym w trakcie wakacji (od poniedziałku do piątku). Dla wszystkich, którzy potrzebują dodatkowej praktyki, Sztorm Grupa zaprasza na czterodniowe rejsy doszkalające na Mazurach, gdzie pod okiem instruktora nabierzesz większej pewności za sterami.