Sztorm Grupa
 • 62ab84d40819c_egzamin-sternik-motorowodny.jpg

  Sternik motorowodny

boat
Patent sternika motorowodnego uzyskuje osoba, która:

 

 1. Ukończyła 14. rok życia.
 2. Zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.
certificate
Uprawnienia
Sternika Motorowodnego

 

Osoba posiadająca patent sternika motorowodnego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych:

 • po wodach śródlądowych
 • o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Egzamin na Sternika Motorowodnego
Warunki przystąpienia

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest dokonanie zapisu oraz opłaty za egzamin poprzez formularz elektroniczny, ukończenie 14 lat oraz okazanie dowodu tożsamości (osoby uczące się w wieku do 26 lat muszą okazać ważną legitymację uczniowską/studencką w celu potwierdzenia ulgi 50%). Osoby niepełnoletnie muszą mieć pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na uprawianie turystyki wodnej. W dniu egzaminu należy mieć przy sobie:

 

 • ważny dokument tożsamości,
 • w przypadku osób niepełnoletnich: podpisaną „Zgoda Rodziców na uprawianie turystyki wodnej” (Pobierz: Zgoda rodziców na uprawianie turystyki wodnej),
 • w przypadku uczniów/studentów do 26 roku życia – ważny dokument uprawniający do zniżki (np. legitymacja szkolna),
 • długopis.

Sternik Motorowodny
Harmonogram egzaminów

expand Zalew Zegrzyński

2023:

 

 • 19.03.2023 niedziela
 • 26.03.2023 niedziela
 • 02.04.2023 niedziela
 • 16.04.2023 niedziela
 • 23.04.2023 niedziela
 • 30.04.2023 niedziela
 • 07.05.2023 niedziela
 • 14.05.2023 niedziela
 • 21.05.2023 niedziela
 • 28.05.2023 niedziela
 • 04.06.2023 niedziela
 • 11.06.2023 niedziela
 • 18.06.2023 niedziela
 • 25.06.2023 niedziela
 • 02.07.2023 niedziela
 • 09.07.2023 niedziela
 • 16.07.2023 niedziela
 • 23.07.2023 niedziela
 • 30.07.2023 niedziela
 • 06.08.2023 niedziela
 • 13.08.2023 niedziela
 • 20.08.2023 niedziela
 • 27.08.2023 niedziela
 • 03.09.2023 niedziela
 • 10.09.2023 niedziela
 • 17.09.2023 niedziela
 • 24.09.2023 niedziela
 • 01.10.2023 niedziela
 • 8.10.2023 niedziela
 • 15.10.2023 niedziela
 • 22.10.2023 niedziela
 • 29.10.2023 niedziela
 • 05.11.2023 niedziela
expand Mazury

2023:

 

 • 29.04.2023 sobota
 • 06.05.2023 sobota
 • 13.05.2023  sobota
 • 20.05.2023  sobota
 • 27.05.2023  sobota
 • 03.06.2023  sobota
 • 10.06.2023  sobota
 • 17.06.2023  sobota
 • 06.07.2023 czwartek (obóz szkoleniowy)
 • 20.07.2023 czwartek (obóz szkoleniowy)
 • 03.08.2023 czwartek (obóz szkoleniowy)
 • 17.08.2023 czwartek (obóz szkoleniowy)
 • 02.09.2023  sobota
 • 09.09.2023  sobota
 • 16.09.2023  sobota
 • 23.09.2023  sobota
 • 30.09.2023  sobota
 • 07.10.2023  sobota
expand Pogoria I

2023:

 

 • 19.03.2023 niedziela
 • 26.03.2023 niedziela
 • 02.04.2023 niedziela
 • 16.04.2023 niedziela
 • 23.04.2023 niedziela
 • 30.04.2023 niedziela
 • 07.05.2023 niedziela
 • 14.05.2023 niedziela
 • 21.05.2023 niedziela
 • 28.05.2023 niedziela
 • 04.06.2023 niedziela
 • 11.06.2023 niedziela
 • 18.06.2023 niedziela
 • 25.06.2023 niedziela
 • 02.07.2023 niedziela
 • 09.07.2023 niedziela
 • 16.07.2023 niedziela
 • 23.07.2023 niedziela
 • 30.07.2023 niedziela
 • 06.08.2023 niedziela
 • 13.08.2023 niedziela
 • 20.08.2023 niedziela
 • 27.08.2023 niedziela
 • 03.09.2023 niedziela
 • 10.09.2023 niedziela
 • 17.09.2023 niedziela
 • 24.09.2023 niedziela
 • 01.10.2023 niedziela
 • 08.10.2023 niedziela
 • 15.10.2023 niedziela
 • 22.10.2023 niedziela
 • 29.10.2023 niedziela
 • 05.11.2023 niedziela

W przypadku chęci przystąpienia do egzaminu konieczne dokonanie
zapisu na dany termin poprzez formularz rezerwacyjny poniżej.

Egzaminy odbywają się w godzinach popołudniowych (w zależności od pory roku i długości dnia godz. 15.00 lub 16.00 lub 17.00).
Dokładne godziny egzaminów potwierdzone są mailowo w tygodniu poprzedzającym egzamin.

Zapisy na egzamin
Formularz rezerwacji

Zaświadczenie
o zdaniu egzaminu

 

shield2

Egzamin na Sternika Motorowodnego składa się z części teoretycznej i części praktycznej.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku obydwu części egzaminu egzaminowany otrzymuje
Zaświadczenie o zdaniu egzaminu.

Na jego podstawie generuje wniosek o wydanie patentu motorowodnego.