Sztorm Grupa
Pobierz aplikację do nauki żeglarstwa SZTORM APPKA
 • 62ab8772b4b75_egzamin-holowanie-narciarza.jpg

  Licencja na holowanie narciarza wodnego

boat
Licencję uzyskuje osoba, która:

 

 1. Ukończyła 18. rok życia.
 2. Posiada co najmniej patent sternika motorowodnego.
 3. Zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.
certificate
Uprawnienia

 

Holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji, z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych

Warunki przystąpienia
do egzaminu

Warunkiem przystąpienia do egzaminu na Licencje na Holowanie Narciarza lub Innych Obiektów Pływających jest ukończenie 18 lat, dokonanie zapisu na egzamin przez formularz elektroniczny i uiszczenie opłaty za egzamin, okazanie dowodu tożsamości oraz okazanie patentu Sternika Motorowodnego. W dniu egzaminu należy mieć przy sobie:

 

 • ważny dokument tożsamości,
 • w przypadku uczniów/studentów do 26 roku życia – ważny dokument uprawniający do zniżki (np. legitymacja szkolna),
 • patent Sternika Motorowodnego,
 • długopis.

Licencja na Holowanie Narciarza:
Harmonogram egzaminów

expand Zalew Zegrzyński
 • 11.05.2024 sobota
 • 08.06.2024 sobota
 • 06.07.2024 sobota
 • 03.08.2024 sobota
 • 07.09.2024 sobota
 • 05.10.2024 sobota

Przedstawione daty i godziny egzaminów mogą ulec zmianie. Godziny egzaminów potwierdzone są na tydzień przed egzaminem.

W przypadku chęci przystąpienia do egzaminu konieczne dokonanie zapisu poprzez formularz rezerwacyjny.

Zapisy na egzamin
Formularz rezerwacji

Zaświadczenie
o zdaniu egzaminu

 

shield2

Egzamin na Licencje na Holowanie Narciarza lub Innych Obiektów Pływających składa się z części teoretycznej i części praktycznej. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku obydwu części egzaminu egzaminowany otrzymuje Zaświadczenie o zdaniu egzaminu.Na jego podstawie generuje wniosek o wydanie licencji.