Sztorm Grupa

Izabela Broniewicz

Instruktor Żeglarstwa

Izabela Broniewicz

Instruktor Żeglarstwa
Z kuźni najlepszego instruktora Artura Tamborka. Uzależniona od żagli, wiatru i wody.
Posiadane uprawnienia: 
  • Żeglarz jachtowy
  • Sternik motorowodny
  • Nauczyciel żeglowania PZŻ