Sztorm Grupa
Już dostępna! Aplikacja mobilna do nauki żeglarstwa Sztorm Appka

Dbajmy wspólnie o środowisko! Jak na półkoloniach i koloniach to robimy?

sizer
45bb0328d6319_dbajmy-wspolnie-o-srodowisko-jak-na-polkoloniach-i-koloniach-dbamy-o-srodowisko.jpg
Sztorm Grupa

17 grudnia 2019

Wypoczynek nad wodą przyjazny środowisku.

Realizujemy wypoczynek dla dzieci w formie półkolonii, kolonii i obozów. Korzystamy z piękna, które oferuje nam natura – pływamy jachtami żaglowymi na Zalewie Zegrzyńskim, Pogorii i pięknych Mazurach.

Rocznie organizujemy wakacje dla ok. 2 tys. uczestników w formie półkolonii oraz prawie tysiąca w formie kolonii i obozów. To łącznie ok. 3 tys. dzieci, które wraz z kadrą wychowawców, instruktorów i ratowników, korzysta z dobrodziejstw natury – żegluje, wypoczywa, przeżywa przygody, nawiązuje nowe znajomości, a często również przyjaźnie do końca życia.

Nasze kolonie i obozy realizowane są w formie turystycznej oraz również szkoleniowej, podczas której uczestnicy mają okazję zdobyć uprawnienia do żeglowania na całe życie! Wierzymy, że zdobyta podczas wypoczynku i szkolenia wiedza, umiejętności i nabrane nawyki będą im towarzyszyć również w dorosłym życiu.

Zachowania naszych uczestników mają realny wpływ na środowisko.

Codzienne wykonywane czynności, jak segregacja odpadów lub świadome decyzje związane z ograniczeniem ich powstawania (np. używanie rzeczy wielokrotnego użytku) mają ogromny wpływ na środowisko bezpośrednio podczas wakacji oraz w szerszym aspekcie na budowanie świadomości ekologicznej naszych dzieci.

#HEALTHYPLANET

#SAYNOTOPLASTIC

 

Korzystamy z bidonów – nie używamy jednorazowych kubeczków!

 

Każdego roku udaje nam się ograniczyć zużycie o kilkadziesiąt tysięcy kubeczków plastikowych do picia. Przed wakacjami ogłosiliśmy walkę z odpadami i minimalizację ich powstawania. Zachęciliśmy Was, Rodziców uczestników, do spakowania dziecku bidonu do picia.

Małe rozwiązanie, niby nic, a znacznie ogranicza ilość powstających odpadów!

Tylko podczas 1 turnusu dziecko, które zabierze ze sobą bidon, może go stale napełniać wodą z dystrybutorów, bez generacji nowych odpadów.

Dla porównania –  uczestnik, który nie zabierze bidonu generuje średnio 30 kubeczków plastikowych na każdym turnusie.

Kubeczki użyte przez uczestników, którzy nie zabrali ze sobą bidonów były selektywnie zbierane do koszy oznaczonych znakiem recyklingu.

 

W 2023 r. dążymy do wyeliminowania w 100% kubeczków plastikowych. Dołączycie do wyzwania?

 

Przykładowe bidony wielokrotnego użytku:

 

Uczymy ekologii, dbamy o budowanie świadomości

Dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzacie nas powierzając nam swoje dzieci pod opiekę! Poprzez realizację naszego programu staramy się przekazać dzieciom jak najwięcej wiedzy, umiejętności, wartości żeglarskich. Staramy się uczyć naszych uczestników samodzielności w podejmowaniu słusznych decyzji. Naszymi uczestnikami są Wasze dzieci  i odczuwamy ogromny obowiązek przekazywania im odpowiednich wartości podczas wakacji, tak by ekologiczne podejście towarzyszyło im w czasie dojrzewania i budowało ich świadomość ekologiczną. Dzieci na etapie poznawania świata biorą przykład z dorosłych. Jako Kadra jesteśmy odpowiedzialni za dawanie dobrego przykładu oraz za organizację dobrych praktyk podczas wypoczynku.

Na organizowanych przez nas półkoloniach i koloniach uczymy dzieci m.in.:

  • szacunku do środowiska naturalnego,
  • o znaczeniu wody w środowisku i sposobach na jej oszczędzanie,
  • o zbiornikami naturalnych i sztucznych,
  • segregacji odpadów i sposobów na ograniczenie ich powstawania ?

#CZYSTA WODA #CZYSTEJEZIORA #PRZYJACIELEŚRODOWISKA

 

Zapoznaj się z programem naszym półkolonii, kolonii i obozów w zakładceLATO 2023.