o szkoleniu

Kurs żeglarski – Żeglarz Jachtowy – Weekendowy

Co to za szkolenie?

Sztorm Grupa przygotowuje kursantów do egzaminów na patent Żeglarza Jachtowego wg systemu szkolenia PZŻ. To jest prosta sprawa. Podejmujemy się jednak trudniejszej sztuki – pragniemy przekazać Wam miłość do żeglarstwa, pasję, atmosferę – a więc nie tylko wiedza i umiejętności, ale zdecydowanie dużo więcej!

Zadaniem szkolenia jest nauka obsługi jachtu żaglowego, manewrowania jachtem na otwartym akwenie i w porcie, pod żaglami i na silniku. Przekażemy Wam również niezbędną wiedzę teoretyczną – 6 wykładów, prezentację oraz dostęp do testów próbnych.

Uprawnienia Żeglarza Jachtowego

Kiedy uzyskasz patent będziesz uprawniony/a do: 

  • prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym o dowolnej mocy po wodach śródlądowych,
  • prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym, o długości całkowitej kadłuba do 12 m, po wodach morskich, w strefie do 2 Mm od brzegu w porze dziennej.

Warunki szkolenia

Cena całkowita szkolenia: 1199zł.

Cena zawiera:

  • naukę żeglarstwa prowadzoną na jachtach żaglowych Scandinavia 27 (rok prod. 2017), Tango 730 Sport i Omega, wyposażonych w nowoczesne silniki przyczepne Yamaha
  • 6 wykładów teoretycznych z poszczególnych dziedzin,
  • materiały szkoleniowe w postaci prezentacji elektronicznych,
  • dostęp do testów Szkoły, zawierających tysiące pytań egzaminacyjnych – aplikacji wspomagających przygotowanie
  • ekspercką kadrę Instruktorów Żeglarstwa PZŻ: Waszczuk, Bajewski, Pakuła, Pawłowski, Poświatowski i wielu innych. Zobacz kadrę
  • podatek VAT 23%
  • opłatę za parking na terenie ośrodka.

Cena nie zawiera:

  • Opłaty egzaminacyjnej (250zł), kosztów wystawienia patentu (50zł). Uczniom i studentom do 26 roku życia, za okazaniem ważnej legitymacji, przysługują opłaty ulgowe, w wysokości odpowiednio 125zł i 25zł

Kurs trwa 5 weekendów, zajęcia praktyczne odbywają się w sobotę i niedzielę w godz. 9-17.30.

Specjalnie dla naszych kursantów przygotowaliśmy na rok 2017 wewnętrzny egzamin końcowy (tzw. próbny egzamin), który będziemy przeprowadzać na koniec kursów. Pozwala to na sprawdzenie wiadomości, oswojenie się z atmosferą egzaminu i swobodne podejście do egzaminu właściwego.

Pakiet: Żeglarz Jachtowy + Sternik Motorowodny

Promocyjna cena za pakiet: kurs żeglarski + kurs motorowodny to 1690zł!

Normalna cena za oba te kursy to 1199 + 690 = 1889zł, co pozwala zaoszczędzić dodatkowe 200zł. Informacja o kursach motorowodnych znajduje się w zakładce kursy motorowodne. Namawiamy do upieczenia dwóch pieczeni na jednym ogniu i zdobycia uprawnień na jachty żaglowe i motorowodne za jednym razem!

TERMINARZ NA 2018 ROK:

Marzec/Kwiecień:
1. Kurs Żeglarz Jachtowy Ż1/18 – kwiecień 2018
Terminy zajęć: 24-25.03, 7-8.04, 14-15.04, 21-22.04, 28-29.04

Majówka:
2. Kurs Żeglarz Jachtowy Ż2/18
Terminy zajęć: kurs codzienny 28.04-06.05

Maj:
3. Kurs Żeglarz Jachtowy Ż3/18
Terminy zajęć: 12-13.05, 19-20.05, 26-27.05, 31.05-03.06 (czwartek-niedziela)

Czerwiec:
4. Kurs Żeglarz Jachtowy Ż4/18
Terminy zajęć: 2-3.06, 9-10.06, 16-17.06, 23-24.06, 30.06-01.07

Lipiec:
5. Kurs Żeglarz Jachtowy Ż5/18
Terminy zajęć: 30.06-01.07, 7-8.07, 14-15.07, 21-22.07, 28-29.07

Sierpień:
6. Kurs Żeglarz Jachtowy Ż6/18
Terminy zajęć: 28-29.07, 4-5.08, 11-12.08, 18-19.08, 25-26.08

Wrzesień:
7. Kurs Żeglarz Jachtowy Ż7/18
Terminy zajęć: 1-2.09, 8-9.09, 15-16.09, 22-23.09, 29-30.09

Październik:
8. Kurs Żeglarz Jachtowy Ż8/18
Terminy zajęć: 29-30.09, 6-7.10, 13-14.10, 20-21.10, 27-28.10

Program
Poniżej przedstawiamy program szkolenia Polskiego Związku Żeglarskiego na patent Żeglarza Jachtowego. Jako licencjonowana szkoła żeglarstwa PZŻ realizujemy przedstawiony program.

Wiedza teoretyczna:

1.Przepisy

1.1 Podstawowe przepisy żeglugowe obowiązujące na wodach śródlądowych
odnoszące się do żeglugi jachtowej:
wybrane definicje,
-zasady ruch żeglugowego,
-sygnalizacja wzrokowa i dźwiękowa statków,
-sygnały wzywania pomocy,
-znaki żeglugowe,
-uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych,
-dokumenty jachtu żaglowego,’
-ogólne przepisy bezpieczeństwa,
-wypadki i awarie – zasady postępowania,
-przepisy lokalne.
1.2. Elementarne wiadomości o przepisach obowiązujących na wodach morskich
oraz przepisy portowe.
1.3. Etykieta jachtowa – zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie,etykieta flagowa.
1.4. Podstawowe zasady ochrony wodnego środowiska naturalnego.

2. Wiadomości o śródlądowych jachtach żaglowych:
2.1. Rodzaje jachtów śródlądowych, podział ze względu na budowę, osprzęt i
eksploatację.
2.2. Nazewnictwo podstawowych części składowych jachtu śródlądowego i jego osprzętu.
2.3. Zasady obsługi silnika jachtowego.
2.4. Zasady obsługi instalacji jachtowych: paliwowej, gazowej, elektrycznej,
wodnej.
2.5. Wyposażenie jachtu niezbędne do bezpiecznej żeglugi: ratownicze,
przeciwpożarowe, medyczne.

3. Teoria żeglowania
3.1. Wiatr rzeczywisty i pozorny.
3.2. Kursy jachtu względem wiatru.
3.3. Działanie steru i miecza.
3.4. Siły działające na jacht będący w ruchu..
3.5. Stateczność jachtu.
3.6. Praca żagli.
3.7. Nawietrzność i zawietrzność jachtu.

4. Zasady manewrowania śródlądowym jachtem żaglowym pod żaglami i na silniku
4.1. Manewry pod żaglami.
4.2. Manewry na silniku.
4.3. Cumowanie i kotwiczenie.
4.4. Kierowanie załogą, komendy żeglarskie.
4.5. Umiejętność planowania i wyboru drogi jachtu.
4.6. Żeglowanie w trudnych warunkach pogodowych.
4.7. Żegluga na rzece.

5. Locja
5.1. Śródlądowy szlak żeglugowy:
-informacje o korycie rzeki,
– oznakowanie szlaku żeglugowego,
– elementarne informacje o budowlach hydrotechnicznych – śluza, jaz,
– informacje o popularnych polskich szlakach żeglugowych.
5.2. Elementarne wiadomości o nawigacyjnym oznakowaniu wód morskich oraz zaplanowanie krótkiej żeglugi po wodach morskich.

6. Ratownictwo
6.1. Bezpieczeństwo żeglugi i ratownictwo w żegludze śródlądowej:
– osobiste środki wypornościowe, rodzaje i sposoby posługiwania się
nimi,
– inne środki bezpieczeństwa na jachcie śródlądowym,
– przygotowanie jachtu i załogi do żeglugi w trudnych warunkach
pogodowych,
– zasady zachowania się po wywrotce jachtu,
– zasady postępowania podczas alarmu „człowiek za burtą”
– wiadomości o służbach ratowniczych na wodach śródlądowych,

– podstawy pomocy przedmedycznej w najczęściej występujących
obrażeniach na jachcie,
– zasady działań ratowniczych w trudnych warunkach pogodowych.
6.2. Podstawowe informacje o ratownictwie na wodach morskich:
– Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), Morskie
Ratownicze Centrum Koordynacyjne,
– ratownictwo brzegowe: brzegowe stacje ratownictwa, stacje
ratownictwa morskiego,
– sygnałowe środki ratownicze.

7. Meteorologia
7.1. Podstawowe wiadomości o wiatrach – znajomość skali Beauforta.
7.2. Podstawowa znajomość wybranych zjawisk meteorologicznych.
7.3. Niebezpieczne dla żeglarzy zjawiska meteorologiczne, ich oznaki i sposób
postępowania.
7.4. Znajomość meteorologii w zakresie rozumienia komunikatów
meteorologicznych i prognoz pogody.
7.5. Umiejętność uzyskiwania prognoz pogody.

Umiejętności praktyczne:

1. Umiejętność wykonywania następujących czynności i zasady bezpieczeństwa ich wykonywania:
– użytkowanie środków ratunkowych,
– poruszanie się po jachcie,
– obsługa żagli,
– obsługa szotów,
– refowanie żagli,
– obsługa miecza,
– obsługa urządzenia sterowego,
– obsługa silnika przyczepnego lub stacjonarnego,
– obsługa cum, praca cumami,
– obsługa odbijaczy,
– umiejętność pagajowania,
– użytkowanie bosaka i pychu,
– umiejętność balastowania,
– obsługa kotwicy,
– obsługa podstawowych instalacji na jachcie: paliwowej, wodnej,
elektrycznej, gazowej,
– taklowanie jachtu, klar jachtu,
– przygotowanie jachtu do wypłynięcia, sprawdzenia stanu technicznego
jachtu żaglowego i jego wyposażenia z uwagi na bezpieczeństwo
żeglugi,
– przygotowanie jachtu do żeglugi w trudnych warunkach pogodowych,
– poprawny dobór ożaglowania,
– regulacja powierzchni ożaglowania,
– trzymanie kursu,
– regulacja prędkości pod żaglami i na silniku,
– nadawanie prędkości początkowej (bieg do przodu, bieg wsteczny),
– hamowanie przy pomocy kotwicy,
– cumowanie jachtu,
– obrót lub przesunięcie jachtu przy pomoście, praca cumami,
– kotwiczenie jachtu na otwartym akwenie i przy brzegu.

2. Umiejętność wykonania następujących manewrów:
2.1. Manewry pod żaglami:
– zmiana kursu (odpadanie, ostrzenie),
– zacieśniona cyrkulacja,
– zwrot przez sztag,
– zwrot przez rufę,
– stawanie w dryf,
– alarm „człowiek za burtą”,
– dojście do boi,
– odejście od boi,
– stawanie na kotwicy,
– zejście z kotwicy,
– odejście od nabrzeża,
– dojście do nabrzeża,
2.2. Manewry na silniku:
– zmiana kursu,
– zacieśniona cyrkulacja,
– odejście od nabrzeża,
– dojście do nabrzeża,
– alarm „człowiek za burtą”
– dojście do boi,
– odejście od boi,
– stawanie na kotwicy,
– zejście z kotwicy,
– holowanie pojedynczego jachtu.

3. Prace bosmańskie:

– umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich: prosty,
ratowniczy (dwa sposoby), knagowy, ósemkowy, refowy, szotowy,
flagowy, rożkowy, sztyk, wyblinka, cumowy żeglarski, buchta,
– podstawowe naprawy osprzętu i instalacji jachtowych.


pytania

Poniżej prezentujemy listę często zadawanych pytań odnośnie naszych rejsów. Jeżeli nie uda Ci się znaleźć odpowiedzi, skontaktuj się z nami!

Jak zapisać się na kurs?
Skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
Jak przygotować się do kursu?
Aby wziąć udział w naszym kursie nie trzeba czynić specjalnych przygotowań. Wystarczy zarezerwować sobie trochę czasu, spakować odpowiednie rzeczy i hej w drogę, po przygodę!
Co zabrać na kurs?
W przypadku kursów stacjonarnych, odbywających się w formie weekendowej należy pamiętać o:
– jeśli zimno – odpowiednie ubranie: bielizna, polar, sweter, czapka, kurtka i spodnie od deszczu, rękawiczki, ciepłe buty
– jeśli ciepło – odpowiednie ubranie: spodenki, koszulka, czapka z daszkiem, okulary przeciwsłoneczne, wygodne buty typu adidasy, krem z filtrem UV
– jeśli pada deszcz – sztormiak (lub płaszcz przeciwdeszczowy), spodnie i buty wodoszczelne, ewentualnie coś na przebranie
– zeszyt i długopis – to rzeczy, które muszą towarzyszyć przez cały kurs
– butelka z wodą, kanapka
Jeśli ktoś posiada sztormiak – super, jeśli nie – nie jest to konieczna rzecz aby wziąć udział w kursie. Choć na pewno pomaga w przypadku niepogody.

W przypadku kursów wyjazdowych, morskich czy mazurskich warto zapoznać się również z pytaniami w dziale rejsy.

Jakie są godziny zajęć w weekend?
Zajęcia rozpoczynamy o godz. 9.00 i kończymy o godz. 17.30
Czy mogę skończyć wcześniej?
Możesz, ale miej świadomość, że to tylko ze stratą dla Ciebie. Instruktorzy są dla Was dostępni od 9.00 do 17.30 i w tym czasie możecie liczyć na ich doświadczenie i wiedzę. A tylko to pozwoli zdać egzamin i nauczyć się żeglowania. A o to tu chodzi!
Co jeśli nie mogę być obecny na kursie w jakiś dzień?
Jeden dzień – nie ma tragedii. Jakoś nadrobimy. Jednak każdy kolejny dzień musisz już nadrobić sam, lub indywidualnie z instruktorem (uwaga! dodatkowo płatne).
Czy umiejętność pływania jest konieczna?
Wszyscy nasi kursanci pływają w kamizelkach ratunkowych, umiejętność pływania nie jest więc konieczna.
Czy muszę mieć jakieś doświadczenie żeglarskie?
Nasze kursy przygotowane są przede wszystkim dla osób, które nie posiadają żadnego doświadczenia. Jeżeli posiadasz doświadczenie, tym lepiej – będzie łatwiej!
Czy zajęcia odbywają się kiedy pada deszcz?
Jasne! Pamiętaj, że nie ma złej pogody. Jest tylko źle ubrany żeglarz (patrz punkt „Co zabrać na kurs?”)
Jakie formalności muszę spełnić by wziąć udział w kursie?
Aby wziąć udział potrzebujemy zgłoszenia i pełnej wpłaty za kurs.
Jaki jest wasz numer konta i dane kontaktowe?
Konto:
Sztorm Sp. z o.o.
08 1140 2004 0000 3102 7509 2073
Kontakt: rezerwacja@sztormgrupa.pl
Dlaczego wasz kurs tyle kosztuje? Widziałem tańsze
Jesteśmy jedną z 4 szkół w Polsce, które posiadają licencję szkoleniową Polskiego Związku Żeglarskiego (PZŻ). W naszej szkole uczą najlepsi instruktorzy, którzy przeszli odpowiednie kursy instruktorskie i tzw. unifikację, gwarantującą wysoką jakość szkolenia. Dodatkowo są to profesjonaliści z wiedzą i bogatym doświadczeniem żeglarskim, zdobytym podczas wielu godzin pływania na różnych jednostkach, w różnych warunkach pogodowych. U nas nie uczą świeżo upieczeni żeglarze! Dodatkowo posiadamy dużą salę szkoleniową oraz udostępniamy autorskie materiały szkoleniowe.
rezerwuj

Zarezerwuj miejsce na kursie!

Skontaktuj się z nami:
tel. 669 900 600
e-mail: rezerwacja@sztormgrupa.pl

ŹleSłaboDobrzeBardzo dobrzeSuper! (31 votes, average: 4,42 out of 5)
Loading...