O Szkoleniu

Kurs na Instruktora Żeglarstwa PZŻ

Kurs przygotowujący do egzaminu na stopień Instruktora Żeglarstwa Polskiego Związku Żeglarskiego.

Kurs organizowany jest przez Warszawsko-Mazowiecki Okręg Żeglarski przy współpracy z naszą Szkołą.

Szukasz pracy na wakacje, która jednocześnie pozwoli Ci do pewnego stopnia wypocząć na świeżym powietrzu? Kursy instruktorskie na stopień młodszego instruktora żeglarstwa PŻŻ będą świetną propozycją! Organizujemy profesjonalne szkolenia, które przygotują Cię do pracy jako instruktor żeglarstwa – doskonały sposób na zarobek i wypoczynek.

Dzięki naszym kursom prowadzonym przez profesjonalnych trenerów staniecie się prawdziwymi autorytetami w dziedzinie żeglarstwa – teraz to Wy będziecie mogli uczyć innych! Nie ukrywamy, że nasz kurs do łatwych nie należy, ponieważ praktycznie od początku damy Wam naprawdę solidną porcję żeglarstwa z prawdziwego zdarzenia, lecz zdając egzamin końcowy możecie mieć pewność co do swoich umiejętności!

Szkolenia instruktorskie prowadzone przez naszą Sztorm Grupę we współpracy z Warszawsko-Mazowieckim Okręgowym Związkiem Żeglarskim odbywają się nad Zalewem Zegrzyńskim w formie ciągłej, dzień po dniu.

Warunki

Warunki uczestnictwa w szkoleniu.

Termin szkolenia: kwiecień 2017 (szczegóły wkrótce!).

Cena kursu na Instruktora Żeglarstwa: 1400zł

Ilość miejsc jest ograniczona do 8!

Zajęcia odbywają się nad Zalewem Zegrzyńskim.

Szkolenie na stopień Instruktora Żeglarstwa prowadzi Jerzy Durejko, V-ce prezes PZŻ ds. szkolenia, Szef Komisji Szkolenia PZŻ, Prezes Warszawsko-Mazowieckiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, Prezes Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa Hals, Kapitan Jachtowy, Instruktor Wykładowca PZŻ, Mistrz w sztuce żeglarskiej.

Uprawnienia

Uprawnienia IŻ-a

Osoba posiadająca stopień Instruktora Żeglarstwa PZŻ jest uprawniona do:

a) organizowania i prowadzenia szkolenia praktycznego i teoretycznego na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie,
b) pełnienia funkcji KWŻ lub instruktora na kursach na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie,
c) potwierdzania odbycia szkolenia na stopień żeglarski oraz wystawiania opinii osobom prowadzącym szkolenie żeglarskie,
d) pełnienia funkcji Przewodniczącego, Członka lub Sekretarza KE na stopnie żeglarskie w zależności od posiadanego stopnia żeglarskiego,
e) pełnienia funkcji KWŻ lub instruktora na kursach na stopień MIŻ PZŻ i funkcji instruktora na kursach na stopień IŻ PZŻ,
f) pełnienia funkcji Członka lub Sekretarza KE na stopnie MIŻ PZŻ i IŻ PZŻ, oraz pełnienia funkcji Przewodniczącego KE na stopień MIŻ PZŻ.

 

Warunki dopuszczenia do kursu

Do szkolenia na stopień Instruktora Żeglarstwa PZŻ może być dopuszczona osoba, która:
a) posiada stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ,
b) posiada stopień co najmniej jachtowego sternika morskiego,
c) posiada stopień co najmniej sternika motorowodnego,
d) posiada udokumentowany staż instruktorski, w postaci co najmniej trzech pozytywnych opinii z pracy w charakterze kadry w szkoleniu na stopnie żeglarskie (w tym co najmniej jeden na kursie trwającym minimum 12 k
olejnych dni), wystawione przez KWŻ, w łącznym wymiarze minimum 30 dni szkoleniowych; do
stażu zalicza się opinie ze szkoleń zgłoszonych do OZŻ (zgodnie z obowiązującymi w danych latach przepisami)

Więcej informacji:
Jerzy Durejko
601 220 442
jerzydurejko@wp.pl 


ŹleSłaboDobrzeBardzo dobrzeSuper! (4 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...