Półkolonie, kolonie i obozy odbędą się zgodnie z planem!

Półkolonie, kolonie i obozy odbędą się zgodnie z planem!

Ahoj Rodzice,

z wielką radością informujemy, że otrzymaliśmy ostateczne zielone światło dla organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie tegorocznych wakacji.

Pod koniec maja zostały ogłoszone wytyczne dla organizatorów wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży przygotowane przez Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Stosując się do tych opublikowanych wytycznych wprowadzamy procedury w celu zapewnienia uczestnikom jak największego bezpieczeństwa podczas wypoczynku.

W Sztorm Grupie trwają obecnie ostatnie przygotowania do realizacji wakacyjnego wypoczynku – półkolonii, kolonii i obozów. Do wakacji zostały 4 tygodnie i wszystkie nasze letnie półkolonie, kolonie i obozy odbędą się zgodnie z planem!
W związku z ogłoszonymi wytycznymi pragniemy poinformować Was, że:

1.W wypoczynku będą mogły wziąć udział jedynie osoby zdrowe w dniu wyjazdu – dla wspólnego bezpieczeństwa wymagane jest oświadczenie Rodzica/Opiekuna o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,

nie zamieszkiwało ono z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych i nie miało kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie ostatnich 10 dni przed rozpoczęciem wypoczynku (wzór tego oświadczenia przesyłamy w załączniku nr 1).

2.W wypoczynku mogą wziąć jedynie osoby, które są przygotowane do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem obowiązujących w tym zakresie przepisów i zasad higieny.

3.W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku. Zgodnie z wytycznymi, jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, zwiększającą ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, rodzic/prawny opiekun ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie.

4.Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku.

5.Uczestnicy obozów żeglarskich będą zakwaterowani, przy założeniu, że na jednej łódce są uczestnicy tej samej grupy. Trasy obozów wędrownych sekcji “Gra o Sztorm” i “Ahoj Mazury” zostają zaktualizowane, aby zapewnić odpowiednią przestrzeń i infrastrukturę obiektów/obozowisk umożliwiającą zapewnienie odpowiedniego dystansu.

6.Uczestnicy kolonii będą zakwaterowani w domkach przy założeniu, że liczba uczestników zakwaterowanych w jednym pokoju jest określana przy zachowaniu 3,5m2 powierzchni noclegowej na 1 osobę.

7.Regulamin wypoczynku uzupełniliśmy o dodatkowe zasady bazujące na opublikowanych wytycznych.

8.Podczas półkolonii, kolonii i obozów obowiązywać będzie zakaz odwiedzin Rodziców/Opiekunów – wynika on wprost z wytycznych opublikowanych przez instytucje państwowe.

9.Program wypoczynku zostaje dostosowany do opublikowanych wytycznych. Uwzględniamy ograniczenie kontaktu uczestników z osobami postronnymi do minimum. Rezygnujemy z wyjść oraz atrakcji zbierających wiele grup uczestników jednocześnie w jednym miejscu – wszystkie atrakcje i zajęcia będą odbywały się w ramach przydzielonych grup.

10.Tylko jeden Rodzic/Opiekun może odprowadzić dziecko do autokaru lub na miejsce zbiórki. Rodzic/Opiekun odprowadzający dziecko na zbiórkę musi być zdrowy, nie mieć objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie podlegam obowiązkowej kwarantannie ani izolacji.

Odprowadzający Rodzic/Opiekun jest zobowiązany do przekazania oświadczenia o stanie swojego zdrowia (wzór oświadczenia o stanie zdrowia Rodzica/ Opiekuna w załączniku nr 1). Rodzice odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do autokaru.

11.Infrastruktura obiektu i sprzęt sportowy, pływający są regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących. Wszystkie materiały, jachty oraz sprzęt są regularnie dezynfekowane – zapewniamy wszystkie niezbędne środki dezynfekcji.

12.W ramach ośrodka zostaje wyznaczona dedykowana dla naszych półkolonii lub kolonii strefa wypoczynku. Do wydzielonej strefy nie mają wstępu osoby trzecie, w tym również Rodzice / Opiekunowie. Przy dojeździe własnym rodzice przekazują dziecko pod opiekę wychowawcy dyżurnemu przy wejściu do strefy wypoczynku.

13.Wyżywienie odbywa się w trybie zmianowym w odpowiednich grupach, przy zachowaniu dystansu między grupami. Posiłki na stołówce będą odbywały się zmianowo – zmniejszamy ilość osób spożywających w tym samym czasie posiłek oraz dbamy, aby przy stoliku siedziały tylko osoby należące do tej samej grupy.

14.Na każdym wypoczynku dysponujemy termometrem bezdotykowym oraz będziemy dokonywać regularnych pomiarów temperatury uczestnikom wypoczynku (załączamy oświadczenie o zgodzie Rodzica/Opiekuna na dokonywanie pomiarów – załącznik nr 1) – ogłoszone wytyczne wprost nakładają na Organizatora wypoczynku ten obowiązek.

15.Zajęcia programowe odbywają się tylko z kadrą przypisaną do konkretnej grupy.

16.Transport uczestników na półkolonie, kolonie i obozy będzie odbywał się zgodnie z aktualnymi wytycznymi.

Drodzy Rodzice i Opiekunowie – weszliśmy już w ostatni etap przygotowań do Wakacji 2021. Jest to dla nas bardzo intensywny czas i czeka nas jeszcze mnóstwo pracy. Ale jak co roku, wszystko będzie dopięte na ostatni guzik, a dzieci i młodzież przeżyją znów niesamowite przygody ze Sztorm Grupą!

Was prosimy o regulowanie dopłat do wypoczynku zgodnie z Waszym harmonogramem wpłat i szykowanie powoli naszych uczestników na wspaniałe przygody!

Z żeglarskim pozdrowieniem,

Załoga Sztorm Grupy

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 -liczba głosów, ocena: 5,00 z 5)
Loading...