01.06.2020

Ahoj Rodzice,

z wielką radością informujemy, że tegoroczny wakacyjny wypoczynek, który zaplanowaliśmy dla Waszych dzieci odbędzie się. Stosując się do wytycznych opublikowanych w dniu 29.05.2020 przez Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziliśmy procedury w celu zapewnienia uczestnikom jak największego bezpieczeństwa podczas wypoczynku. W związku z tym pragniemy poinformować Was, że:

1.Podczas półkolonii, kolonii i obozów obowiązuje zakaz odwiedzin Rodziców/Opiekunów – wiemy, że w poprzednich latach mieliście możliwość odwiedzenia swoich dzieci podczas trwania wypoczynku, jednak mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników oraz stosując się do obecnych zaleceń, zdecydowaliśmy się na całkowity zakaz odwiedzin na naszych półkoloniach, koloniach i obozach.

 

2.Wymagane jest oświadczenie Rodzica/Opiekuna o stanie zdrowia dziecka z podaniem aktualnego na dzień rozpoczęcia wypoczynku stanu zdrowia dziecka oraz potwierdzeniem, że w przeciągu 14 dni poprzedzających wypoczynek nie zamieszkiwało ono z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miało kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie (wzór tego oświadczenia przesyłamy w załączniku).

 

 

3.W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.

 

4.OBOZY: Ze względu na ogłoszone wytyczne – uczestnicy obozu będą nocować zarówno na jachtach (do 4 uczestników/jacht), jak i w namiotach zapewnionych przez Organizatora (przy zachowaniu 4 m2 powierzchni na uczestnika). Noclegi na jachtach i w namiotach będą odbywać się rotacyjnie. Jak sami dobrze pamiętamy z czasów naszego dzieciństwa – nocowanie w namiocie może być dodatkową super atrakcją J. Nasza kadra będzie spać zarówno na jachtach, jak i w namiotach oraz będzie przez całą noc prowadzić wachty z czuwaniem, tak by zapewnić maksymalną opiekę nad dziećmi w czasie noclegu.

5.CAMP: Uczestnicy kolonii będą zakwaterowani w domkach przy założeniu, że w jednym pokoju są uczestnicy tej samej grupy, w której prowadzone są zajęcia w trakcie wypoczynku, a liczba zakwaterowanych w jednym pokoju nie przekracza 4 osób przy zachowaniu 4m2 powierzchni noclegowej na 1 osobę.

 

 

6. Tylko jeden Rodzic/Opiekun może odprowadzić dziecko do autokaru lub na miejsce zbiórki. Rodzic/Opiekun odprowadzający dziecko na zbiórkę musi być zdrowy, nie mieć objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku. Odprowadzający Rodzic/Opiekun jest zobowiązany do przekazania oświadczenia o stanie swojego zdrowia (wzór oświadczenia o stanie zdrowia Rodzica/ Opiekuna w załączeniu). Rodzice odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do autokaru.

7. Regulamin wypoczynku uzupełniliśmy o dodatkowe zasady bazujące na opublikowanych wytycznych (dodatkowe zapisy Regulaminu przesyłamy w załączniku).

8. Program wypoczynku został dostosowany do opublikowanych 29.05.2020 wytycznych. Rezygnujemy z dużych eventów oraz atrakcji zbierających kilka grup uczestników jednocześnie w jednym miejscu – wszystkie atrakcje i zajęcia będą odbywały się w ramach grup.

 

9. W ramach ośrodka zostaje wyznaczona strefa półkolonii. Do wydzielonej strefy nie mają wstępu osoby trzecie, w tym również Rodzice / Opiekunowie. Przy dojeździe własnym rodzice przekazują dziecko pod opiekę wychowawcy dyżurnemu przy wejściu do strefy Półkolonii.

10.Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku.

 

 

11.Wyżywienie odbywa się w trybie zmianowym w odpowiednich grupach, przy zachowaniu dystansu między grupami. Posiłki na stołówce będą odbywały się zmianowo – zmniejszamy ilość osób spożywających w tym samym czasie posiłek oraz dbamy, aby przy stoliku siedziały tylko osoby należące do tej samej grupy.

 

12.Na każdym wypoczynku dysponujemy termometrem bezdotykowym oraz będziemy dokonywać regularnych pomiarów temperatury uczestnikom wypoczynku (załączamy oświadczenie o zgodzie Rodzica/Opiekuna na dokonywanie pomiarów).

 

13.Wszystkie materiały, jachty oraz sprzęt są regularnie dezynfekowane – zapewniamy wszystkie niezbędne środki dezynfekcji.

 

14.Zajęcia programowe odbywają się tylko z kadrą przypisaną do konkretnej grupy.

 

 

15.Zgodnie z zaleceniami zmniejszyliśmy liczbę osób w grupie wychowawczej – maksymalnie 14 osób.

 

16.Od 1.06.2020 w transporcie publicznym mogą być zapełnione wszystkie miejsca siedzące. Transport uczestników na półkolonie będzie odbywał się zgodnie z tymi wytycznymi, a co za tym idzie warunki i zasady transportu uczestników nie ulegają zmianie względem podpisanych z Państwem umów.

 

17. Podczas wypoczynku stale jest z nami Ratownik Medyczny, który czuwa nad zdrowiem i bezpieczeństwem wypoczynku Państwa dzieci.

 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie – weszliśmy już w ostatni etap przygotowań do Wakacji 2020. Jest to dla nas bardzo intensywny czas i czeka nas jeszcze mnóstwo pracy. Ale jak co roku, wszystko będzie dopięte na ostatni guzik, a Sztormiaki przeżyją znów niesamowite przygody!

Was prosimy o regulowanie dopłat do wypoczynku zgodnie z Waszym harmonogramem wpłat  i szykowanie powoli naszych Sztormiaków na przygodę!

Z żeglarskim pozdrowieniem,

Załoga Sztorm Grupy

 

Załączniki:

Oświadczenie uczestnik, Rodzic – KOLONIE i OBOZY

Oświadczenie uczestnik, Rodzic – PÓŁKOLONIE

Załącznik do regulaminu wypoczynku_Zasady bezpieczeństwa

Trasy zaktualizowane obozów wędrownych “Gra o Sztorm” i “Ahoj Mazury”:

Trasy_turnus 1

Trasy_turnus 2

Trasy_turnus 3

Trasy_turnus 4

Trasy_turnus 5

Trasy_turnus 6

Trasy_turnus 7

Trasy_turnus 8

Trasy_turnus 9

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 -liczba głosów, ocena: 5,00 z 5)
Loading...