Medard <br> Ossowski

Medard
Ossowski

Sternik
“Młodszy Dyrektor Techniczny”, miłośnik rzeczy wszelkich związanych z jachtami – żeglowania, sterowania, naprawiania, supłowiązania.

Posiadane uprawnienia:

  • Żeglarz jachtowy
  • Sternik motorowodny