Joanna <br>Borkowska

Joanna
Borkowska

Kierownik Wypoczynku, Wychowawca

Wielbicielka wiatru, wody i drzew. Pedagog z wieloletnim doświadczeniem zarówno w pracy z dziećmi jak i w kierowaniu zespołem wychowawców. Uważna na potrzeby dziecka, pomocna i wyrozumiała. Priorytety to bezpieczeństwo i dobra organizacja.

Na co dzień kierownik świetlicy szkolnej w szkole podstawowej w Warszawie, koordynuje opiekę nad uczniami sprawowaną przez zespół wychowawców. Także doradca metodyczny w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, szkoli i wspiera nauczycieli świetlic szkolnych oraz edukacji wczesnoszkolnej.

 

Posiadane uprawnienia:

– pedagog, doradca metodyczny

 

Kursy:

– Kurs kwalifikacyjny dla kierowników wypoczynku

– Odpowiedzialność prawna dyrektora, nauczyciela, wychowawcy

– Prawo oświatowe i rodzinne

– Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji

– BHP w pracy

– Pierwsza pomoc przedmedyczna

– Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży