FUNDACJA SZTORM GRUPY

Fundacja „Każdy ma swój Sztorm”

Misja Fundacji

Fundacja została powołana przez Sztorm Grupę w 2016 roku, a jej celem jest popularyzacja żeglarstwa i aktywnego, sportowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Nasze działania w szczególności skoncentrowane są na pomocy dzieciom z kręgów, dla których dostęp do żeglarstwa jest zamknięty lub utrudniony, a jednocześnie uważamy, że spotkanie ze światem żeglarstwa może znacząco w pozytywny sposób wpłynąć na ich życie, rozwój, wychowanie.

Projekty

W ramach projektów realizowanych przez Fundację są m.in. „Dzień Sportu” organizowany wspólnie z Fundacją Pomocy Ludziom Niepełnosprawnych – dzień pełen żeglowania na Jeziorze Zegrzyńskim dla dzieci w wieku od 8 do 22 lat z wieloma głębokimi niepełnosprawnościami zarówno ruchowymi i umysłowymi.

Bardzo ważnym projektem jest współpraca z Ośrodkiem Hospicjum Domowe Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia Księży Marianów, w ramach której zabieramy na wakacje pod żaglami dzieci osierocone przez rodziców-podopiecznych Hospicjum. Jest to szczególnie trudny i delikatny temat, dlatego współpracujemy przy tym projekcie z psychologami Hospicjum, dobierając bardzo ostrożnie dzieci stawiając sobie za cel przekazanie im miłości do żeglarstwa i nawiązanie nowych znajomości.

Jak finansujemy działalność Fundacji?

Fundacja utrzymuje się wyłącznie ze składek i darowizn, które można dobrowolnie przekazywać na konto Fundacji. Jako założyciel Fundacji, Sztorm Grupa przekazuje regularne wpłaty na rzecz Fundacji, dodatkowo zadeklarowała, że od każdego sprzedanego produktu lub usługi przekazuje 1 zł na konto Fundacji. Zachęcamy wszystkie osoby indywidualne oraz firmy i instytucje, które chciałyby wspomóc działalność Fundacji – zarówno w formie darowizn, ale również wspólnych projektów, wolontariuszy i działań.

Dane Fundacji

Fundacja „Każdy ma swój Sztorm”, ul. Ustronie 5/6, 02-798 Warszawa, KRS: 0000651604, NIP: 9512425204

Idea Bank. Nr konta: 87 1950 0001 2006 0026 9384 0002 Dziękujemy w imieniu dzieci za każdą złotówkę!