FUNDACJA SZTORM GRUPY

Fundacja „Każdy ma swój Sztorm”

Misja Fundacji

Fundacja została powołana przez Sztorm Grupę w 2016 roku, a jej celem jest popularyzacja żeglarstwa i aktywnego, sportowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Nasze działania w szczególności skoncentrowane są na pomocy dzieciom z kręgów, dla których dostęp do żeglarstwa jest zamknięty lub utrudniony, a jednocześnie uważamy, że spotkanie ze światem żeglarstwa może znacząco w pozytywny sposób wpłynąć na ich życie, rozwój, wychowanie.

Projekty

Od 2016 r. fundacja aktywnie uczestniczy w projektach popularyzacji żeglarstwa i pomocy dzieciom z kręgów, dla których dostęp do żeglarstwa jest zamknięty lub utrudniony, organizując m.in. wakacje dla dzieci osieroconych, dzień sportu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz prowadząc program edukacyjny ”Bezpieczna woda”. W ramach projektów realizowanych przez Fundację są m.in.

  • „Dzień Sportu” organizowany wspólnie z Fundacją Pomocy Ludziom Niepełnosprawnych – dzień pełen żeglowania na Jeziorze Zegrzyńskim dla dzieci w wieku od 8 do 22 lat z wieloma głębokimi niepełnosprawnościami zarówno ruchowymi i umysłowymi.
  • Nagroda, w postaci rejsu jachtem żaglowym DZ po Zalewie Zegrzyńskim dla drużyny Czarne Stopy, biorącej udział w festiwalu Wiosenne Czarowanie w Legionowie.
  • Bardzo ważnym projektem jest współpraca z Ośrodkiem Hospicjum Domowe Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia Księży Marianów, w ramach której zabieramy na wakacje pod żaglami dzieci osierocone przez rodziców-podopiecznych Hospicjum. Jest to szczególnie trudny i delikatny temat, dlatego współpracujemy przy tym projekcie z psychologami Hospicjum, dobierając bardzo ostrożnie dzieci stawiając sobie za cel przekazanie im miłości do żeglarstwa i nawiązanie nowych znajomości.
  • Realizacja zajęć żeglarskich dla dzieci, będących pod opieką Ośrodka Pomocy Dzieci i Rodzinie KOŁO w Warszawie.
  • Zbiórka i przekazanie ubrań dla dzieci, będących pod opieką Ośrodka Pomocy Dzieci i Rodzinie KOŁO w Warszawie.

Akcja edukacyjna Bezpieczna woda

“Bezpieczna Woda” to program prowadzony przez Fundację i Sztorm Grupę w latach 2016, 2017, 2018 oraz 2019 roku w warszawskich szkołach podstawowych.  Tematyką programu “Bezpieczna Woda” jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo podczas aktywnego wypoczynku nad wodą wśród dzieci, młodzieży i ich rodziców. Program obejmuje akcję edukacyjno-informacyjną obejmującą zajęcia lekcyjne z uczniami oraz materiały edukacyjno-informacyjne.

Program “Bezpieczna Woda” w latach 2017 – 2019 został objęty Patronatem Honorowym Ministra Sportu i Turystyki.
Program “Bezpieczna Woda” w 2019 roku został również objęty Patronatem Honorowym Polskiego Związku Żeglarskiego.

TYLKO W 2019 R.

 131 GODZIN LEKCYJNYCH 2778 UCZNIÓW 17 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

W 2020 R.

2911 UCZNIÓW Z KILKUNASTU SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Zgłoszenia szkół należy przesyłać na fundacja@sztormgrupa.pl

Program edukacyjny dla młodzieży 2021

Każdy ma swój Sztorm

Ruszyła rekrutacja do bezpłatnego programu edukacyjnego dla młodzieży. Celem Programu Żeglarskiego “Każdy ma swój Sztorm” dla młodzieży jest: – umożliwienie dostępu do zajęć żeglarskich i zdobycia uprawnień żeglarskich młodzieży z kręgów, dla których dostęp do żeglarstwa jest zamknięty lub utrudniony, umożliwienie spotkanie ze światem żeglarstwa może znacząco w pozytywny sposób wpłynąć na ich życie, rozwój, wychowanie. – podnoszenie bezpieczeństwa wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez popularyzację bezpiecznego wypoczynku nad wodą i propagowanie odpowiedzialnych zachowań wśród młodzieży, – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez popularyzowanie turystyki i sportów wodnych wśród dzieci i młodzieży. Program Żeglarski polegać będzie na udziale w 9-dniowym kursie żeglarskim, przygotowującym do egzaminu na Patent Żeglarza Jachtowego (2021 r.) oraz następnie możliwości udziału w 2-tygodniowym stażu, polegającym na pracach żeglarskich w przystani nad Zalewem Zegrzyńskim w okresie lipiec-sierpień 2021 r. (możliwy termin stażu wyznaczany przez Organizatora).      


REKRUTACJA TRWA

 OD 30.11.2020 DO 28.02.2021

Jak finansujemy działalność Fundacji?

Fundacja utrzymuje się wyłącznie ze składek i darowizn, które można dobrowolnie przekazywać na konto Fundacji. Jako założyciel Fundacji, Sztorm Grupa przekazuje regularne wpłaty na rzecz Fundacji, dodatkowo zadeklarowała, że od każdego sprzedanego produktu lub usługi przekazuje 1 zł na konto Fundacji. Zachęcamy wszystkie osoby indywidualne oraz firmy i instytucje, które chciałyby wspomóc działalność Fundacji – zarówno w formie darowizn, ale również wspólnych projektów, wolontariuszy i działań.

Dane Fundacji

Fundacja „Każdy ma swój Sztorm”, ul. Ustronie 5/6, 02-798 Warszawa, KRS: 0000651604, NIP: 9512425204, REGON: 9512425204. Idea Bank. Nr konta: 87 1950 0001 2006 0026 9384 0002 Dziękujemy w imieniu dzieci za każdą złotówkę!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 -liczba głosów, ocena: 5,00 z 5)
Loading...