Sternik motorowodny


Patent sternika motorowodnego uzyskuje osoba, która:

1. Ukończyła 14. rok życia.
2. Zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Uprawnienia Sternika Motorowodnego

Osoba posiadająca patent sternika motorowodnego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych:

1) po wodach śródlądowych;

2) o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Warunki przystąpienia do Egzaminu na Sternika Motorowodnego

Warunkiem przystąpienia do egzaminu na Sternika Motorowodnego jest ukończenie 14 lat, okazanie dowodu tożsamości i uiszczenie opłaty za egzamin w wysokości 250 zł (osoby uczące się w wieku do 26 lat, po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej 125zł) gotówką w dniu egzaminu. Osoby niepełnoletnie muszą mieć pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na uprawianie turystyki wodnej.

W dniu egzaminu należy mieć przy sobie:

 • ważny dokument tożsamości,
 • w przypadku osób niepełnoletnich, podpisaną „Zgoda Rodziców na uprawianie turystyki wodnej” (pobierz formularz),
 • w przypadku uczniów/studentów do 26 roku życia– ważny dokument uprawniający do zniżki (np. legitymacja szkolna),
 • gotówkę na opłatę egzaminacyjną,
 • długopis.

Egzamin na Sternika Motorowodnego składa się z części teoretycznej i części praktycznej.

W przypadku otrzymania pozytywnego wyniku obydwu części egzaminu, egzaminowany otrzymuje Zaświadczenie o zdaniu egzaminu. Na jego podstawie generuje wniosek o wydanie patentu motorowodnego.

Harmonogram Egzaminów na Sternika Motorowodnego:

Wszystkie egzaminy odbywają się w naszej bazie w Białobrzegach, przy ul. Spacerowej 35 i rozpoczynają się o godzinie 17:00. Część praktyczną przeprowadzamy na jachcie motorowych RIB Eagle 600 z silnikiem 150KM, na którym prowadzimy nasze szkolenia.

 1. 1/SM/WA/18 – 25.03.2018
 2. 2/SM/WA/18 – 15.04.2018
 3. 3/SM/WA/18 – 29.04.2018
 4. 4/SM/WA/18 – 06.05.2018
 5. 5/SM/WA/18 – 20.05.2018
 6. 6/SM/WA/18 – 03.06.2018
 7. 7/SM/WA/18 – 17.06.2018
 8. 8/SM/WA/18 – 01.07.2018
 9. 9/SM/WA/18 – 15.07.2018
 10. 10/SM/WA/18 – 29.07.2018
 11. 11/SM/WA/18 – 12.08.2018
 12. 12/SM/WA/18 – 26.08.2018
 13. 13/SM/WA/18 – 02.09.2018
 14. 14/SM/WA/18 – 16.09.2018
 15. 15/SM/WA/18 – 30.09.2018
 16. 16/SM/WA/18 – 14.10.2018
 17. 17/SM/WA/18 – 28.10.2018


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 -liczba głosów, ocena: 5,00 z 5)
Loading...