Sternik motorowodny

Patent sternika motorowodnego uzyskuje osoba, która:

1. Ukończyła 14. rok życia. 2. Zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Uprawnienia Sternika Motorowodnego

Osoba posiadająca patent sternika motorowodnego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych:

 • po wodach śródlądowych
 • o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Warunki przystąpienia do Egzaminu na Sternika Motorowodnego

Warunkiem przystąpienia do egzaminu na Sternika Motorowodnego jest: ukończenie 14 lat, okazanie dowodu tożsamości, uiszczenie opłaty za egzamin w wysokości 250 zł (osoby uczące się w wieku do 26 lat, po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej 125zł) gotówką w dniu egzaminu. Osoby niepełnoletnie muszą mieć pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na uprawianie turystyki wodnej. W dniu egzaminu należy mieć przy sobie:

 • ważny dokument tożsamości,
 • w przypadku osób niepełnoletnich, podpisaną „Zgoda Rodziców na uprawianie turystyki wodnej” (pobierz formularz),
 • w przypadku uczniów/studentów do 26 roku życia– ważny dokument uprawniający do zniżki (np. legitymacja szkolna),
 • długopis.

Harmonogram Egzaminów na Sternika Motorowodnego

 • 20.03.2022, niedziela
 • 27.03.2022, niedziela
 • 03.04.2022, niedziela
 • 10.04.2022, niedziela
 • 24.04.2022, niedziela
 • 01.05.2022, niedziela
 • 08.05.2022, niedziela
 • 15.05.2022, niedziela
 • 22.05.2022, niedziela
 • 29.05.2022, niedziela
 • 05.06.2022, niedziela
 • 12.06.2022, niedziela
 • 19.06.2022, niedziela
 • 26.06.2022, niedziela
 • 03.07.2022, niedziela
 • 10.07.2022, niedziela
 • 17.07.2022, niedziela
 • 24.07.2022, niedziela
 • 31.07.2022, niedziela
 • 07.08.2022, niedziela
 • 14.08.2022, niedziela
 • 21.08.2022, niedziela
 • 28.08.2022, niedziela
 • 11.09.2022, niedziela
 • 18.09.2022, niedziela
 • 25.09.2022, niedziela
 • 02.10.2022, niedziela
 • 09.10.2022, niedziela
 • 16.10.2022, niedziela
 • 23.10.2022, niedziela
 • 30.10.2022, niedziela
 • 06.11.2022, niedziela
 • 13.11.2022, niedziela

W przypadku chęci przystąpienia do egzaminu konieczne dokonanie zapisu na dany termin poprzez formularz rezerwacyjny poniżej. Egzaminy odbywają się w godzinach popołudniowych (w zależności od pory roku i długości dnia godz. 15.00 lub 16.00 lub 17.00). Dokładne godziny egzaminów potwierdzone są mailowo w tygodniu poprzedzającym egzamin.

 

 • 30.04.2022 sobota 14.00
 • 07.05.2022 sobota 14.00
 • 14.05.2022 sobota 14.00
 • 21.05.2022 sobota 14.00
 • 28.05.2022 sobota 14.00
 • 04.06.2022 sobota 14.00
 • 11.06.2022 sobota 14.00
 • 18.06.2022 sobota 14.00
 • 07.07.2022 czwartek 14.00
 • 21.07.2022 czwartek 14.00
 • 04.08.2022 czwartek 14.00
 • 18.08.2022 czwartek 14.00
 • 03.09.2022 sobota 14.00
 • 10.09.2022 sobota 14.00
 • 17.09.2022 sobota 14.00
 • 24.09.2022 sobota 14.00

 

W przypadku chęci przystąpienia do egzaminu konieczne dokonanie zapisu na dany termin poprzez formularz rezerwacyjny poniżej. Przedstawione daty i godziny egzaminów mogą ulec zmianie.  Egzaminy odbywają się w godzinach popołudniowych (w zależności od pory roku i długości dnia godz. 14.00, godz. 15.00 lub 16.00). Dokładne godziny egzaminów potwierdzone są mailowo w tygodniu poprzedzającym egzamin.

 

 • 20.03.2022, niedziela
 • 27.03.2022, niedziela
 • 03.04.2022, niedziela
 • 10.04.2022, niedziela
 • 24.04.2022, niedziela
 • 01.05.2022, niedziela
 • 08.05.2022, niedziela
 • 15.05.2022, niedziela
 • 22.05.2022, niedziela
 • 29.05.2022, niedziela
 • 05.06.2022, niedziela
 • 12.06.2022, niedziela
 • 19.06.2022, niedziela
 • 26.06.2022, niedziela
 • 03.07.2022, niedziela
 • 10.07.2022, niedziela
 • 17.07.2022, niedziela
 • 24.07.2022, niedziela
 • 31.07.2022, niedziela
 • 07.08.2022, niedziela
 • 14.08.2022, niedziela
 • 21.08.2022, niedziela
 • 28.08.2022, niedziela
 • 11.09.2022, niedziela
 • 18.09.2022, niedziela
 • 25.09.2022, niedziela
 • 02.10.2022, niedziela
 • 09.10.2022, niedziela
 • 16.10.2022, niedziela
 • 23.10.2022, niedziela
 • 30.10.2022, niedziela
 • 06.11.2022, niedziela
 • 13.11.2022, niedziela

W przypadku chęci przystąpienia do egzaminu konieczne dokonanie zapisu na dany termin poprzez formularz rezerwacyjny poniżej. Egzaminy odbywają się w godzinach popołudniowych (w zależności od pory roku i długości dnia godz. 15.00 lub 16.00 lub 17.00). Dokładne godziny egzaminów potwierdzone są mailowo w tygodniu poprzedzającym egzamin.
Zapisy na egzamin

Po egzaminie

Egzamin na Sternika Motorowodnego składa się z części teoretycznej i części praktycznej.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku obydwu części egzaminu, egzaminowany otrzymuje Zaświadczenie o zdaniu egzaminu. Na jego podstawie generuje wniosek o wydanie patentu motorowodnego.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (15 -liczba głosów, ocena: 4,47 z 5)
Loading...