Licencja na holowanie narciarza wodnego

Licencję uzyskuje osoba, która:

1. Ukończyła 18. rok życia.

2. Posiada co najmniej patent sternika motorowodnego.

3. Zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Uprawnienia

 • holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji, z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych

Warunki przystąpienia do egzaminu 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu na Licencje na Holowanie Narciarza lub Innych Obiektów Pływających jest ukończenie 18 lat, okazanie dowodu tożsamości oraz patentu Sternika Motorowodnego oraz uiszczenie opłaty za egzamin w wysokości 250 zł (osoby uczące się w wieku do 26 lat, po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej 125zł) gotówką w dniu egzaminu. W dniu egzaminu należy mieć przy sobie:

 • ważny dokument tożsamości,
 • w przypadku uczniów/studentów do 26 roku życia– ważny dokument uprawniający do zniżki (np. legitymacja szkolna),
 • patent Sternika Motorowodnego,
 • gotówkę na opłatę egzaminacyjną,
 • długopis.

Harmonogram Egzaminów na Licencje na Holowanie Narciarza:

 

 • 23.04.2022 sobota godz. 14.00
 • 28.05.2022 sobota godz. 14.00
 • 18.06.2022 sobota godz. 14.00
 • 16.07.2022 sobota godz. 14.00
 • 13.08.2022 sobota godz. 14.00
 • 03.09.2022 sobota godz. 14.00
 • 17.09.2021 sobota godz. 14.00

W przypadku chęci przystąpienia do egzaminu prosimy o zgłoszenie rezerwacja@sztormgrupa.pl. Przedstawione daty i godziny egzaminów mogą ulec zmianie.  Godziny egzaminów potwierdzone są na tydzień przed egzaminem. 


Egzamin na Licencje na Holowanie Narciarza lub Innych Obiektów Pływających składa się z części teoretycznej i części praktycznej.

W przypadku otrzymania pozytywnego wyniku obydwu części egzaminu, egzaminowany otrzymuje Zaświadczenie o zdaniu egzaminu. Na jego podstawie generuje wniosek o wydanie licencji.Zarezerwuj miejsce na kursie!

Skontaktuj się z nami: tel. 669 900 600 e-mail: rezerwacja@sztormgrupa.pl


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 -liczba głosów, ocena: 5,00 z 5)
Loading...