Licencja na holowanie narciarza wodnego

Licencję uzyskuje osoba, która:

1. Ukończyła 18. rok życia. 2. Posiada co najmniej patent sternika motorowodnego. 3. Zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Uprawnienia

 • holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji, z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych

Warunki przystąpienia do egzaminu 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu na Licencje na Holowanie Narciarza lub Innych Obiektów Pływających jest ukończenie 18 lat, dokonanie zapisu na egzamin przez formularz elektroniczny i uiszczenie opłaty za egzamin, okazanie dowodu tożsamości oraz okazanie patentu Sternika Motorowodnego. W dniu egzaminu należy mieć przy sobie:

 • ważny dokument tożsamości,
 • w przypadku uczniów/studentów do 26 roku życia– ważny dokument uprawniający do zniżki (np. legitymacja szkolna),
 • patent Sternika Motorowodnego,
 • długopis.

Harmonogram Egzaminów na Licencje na Holowanie Narciarza:

 • 23.04.2022 sobota godz. 14.00
 • 28.05.2022 sobota godz. 14.00
 • 18.06.2022 sobota godz. 14.00
 • 16.07.2022 sobota godz. 14.00
 • 13.08.2022 sobota godz. 14.00
 • 03.09.2022 sobota godz. 14.00
 • 17.09.2021 sobota godz. 14.00

Przedstawione daty i godziny egzaminów mogą ulec zmianie.  Godziny egzaminów potwierdzone są na tydzień przed egzaminem. W przypadku chęci przystąpienia do egzaminu konieczne dokonanie zapisu poprzez formularz rezerwacyjny.

Zapisy na egzamin


Po egzaminie

Egzamin na Licencje na Holowanie Narciarza lub Innych Obiektów Pływających składa się z części teoretycznej i części praktycznej.

Po otrzymaniu pozytywnego wyniku obydwu części egzaminu, egzaminowany otrzymuje Zaświadczenie o zdaniu egzaminu. Na jego podstawie generuje wniosek o wydanie licencji.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 -liczba głosów, ocena: 5,00 z 5)
Loading...