Przygotuj się z nami do egzaminu!

Patent sternika motorowodnego uzyskuje osoba, która:

1. Ukończyła 14. rok życia.
2. Zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Uprawnienia Sternika Motorowodnego

Osoba posiadająca patent sternika motorowodnego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych:

1) po wodach śródlądowych;

2) o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Warunki przystąpienia do Egzaminu na Sternika Motorowodnego

Warunkiem przystąpienia do egzaminu na Sternika Motorowodnego jest ukończenie 14 lat, okazanie dowodu tożsamości i uiszczenie opłaty za egzamin w wysokości 250 zł (osoby uczące się w wieku do 26 lat, po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej 125zł) gotówką w dniu egzaminu. Osoby niepełnoletnie muszą mieć pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na uprawianie turystyki wodnej.

W dniu egzaminu należy mieć przy sobie:

 • ważny dokument tożsamości,
 • w przypadku osób niepełnoletnich, podpisaną „Zgoda Rodziców na uprawianie turystyki wodnej” (pobierz formularz),
 • w przypadku uczniów/studentów do 26 roku życia– ważny dokument uprawniający do zniżki (np. legitymacja szkolna),
 • gotówkę na opłatę egzaminacyjną,
 • długopis.

Egzamin na Sternika Motorowodnego składa się z części teoretycznej i części praktycznej.

W przypadku otrzymania pozytywnego wyniku obydwu części egzaminu, egzaminowany otrzymuje Zaświadczenie o zdaniu egzaminu. Na jego podstawie generuje wniosek o wydanie patentu motorowodnego.

Generator wniosku o wydanie patentu 

Harmonogram Egzaminów na Sternika Motorowodnego:

Wszystkie egzaminy odbywają się w naszej bazie w Białobrzegach, przy ul. Spacerowej 35 i rozpoczynają się o godzinie 17:00. Część praktyczną przeprowadzamy na jachcie motorowych RIB Eagle 600 z silnikiem 150KM, na którym prowadzimy nasze szkolenia.

 1. 1/SM/WA/17 – 19.03.2017
 2. 2/SM/WA/17 – 2.04.2017
 3. 3/SM/WA/17 – 23.04.2017
 4. 4/SM/WA/17 – 30.04.2017
 5. 5/SM/WA/17 – 14.05.2017
 6. 6/SM/WA/17 – 4.06.2017
 7. 7/SM/WA/17 – 11.06.2017
 8. 8/SM/WA/17 – 25.06.2017
 9. 9/SM/WA/17 – 2.07.2017
 10. 10/SM/WA/17 – 16.07.2017
 11. 11/SM/WA/17 – 30.07.2017
 12. 12/SM/WA/17 – 6.08.2017
 13. 13/SM/WA/17 – 20.08.2017
 14. 14/SM/WA/17 – 3.09.2017
 15. 15/SM/WA/17 – 17.09.2017
 16. 16/SM/WA/17 – 01.10.2017
 17. 17/SM/WA/17 – 08.10.2017
 18. 18/SM/WA/17 – 29.10.2017
ŹleSłaboDobrzeBardzo dobrzeSuper! (No Ratings Yet)
Loading...